نمایه سازی مقالات کنفرانس در سیویلیکا


به اطلاع پژوهشگران و اساتید محترم می رساند این کنفرانس تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات پس از اتمام کنفرانس در پایگاه علمی سیویلیکا نمایه سازی می گردد.