محور های کنفرانس

 1.الكترونيك:

    - نيمه هادي ها
    - قطعات نيمه هادي
    - قطعات نانوالكترونيك
    - الكترونيك نوري
    - مدارهاي مجتمع آنالوگ
    - سيستم ها و مدارهاي مجتمع ديجيتال
    - سيستم ها و مدارهاي مجتمع ديجيتال مخلوط
    - مدارهاي مجتمع فركانس راديويي
    - الكترونيك صنعتي
    - سيستم هاي الكترومكانيك
    - نانوالكترونيك
    - و ساير موارد مرتبط

    2.قدرت:

    - منابع تجدید پذير
    - توليد پراكنده و ريز شبكه ها
    - مديريت انرژي
    - مصرف و تقاضا
    - بازار برق و تجديد ساختار
    - تشخيص وضعيت و خطا در سيستم هاي قدرت
    - برنامه ريزي سيستم هاي قدرت
    - بهره برداري سيستم هاي قدرت
    - قابليت اطمينان (امنيت و كفايت) سيستم هاي قدرت
    - كيفيت توان الكتريكي
    - سيستم هاي كنترل ولتاژ بالاي جريان مستقيم
    - سيستم هاي انعطاف پذير جريان متناوب
    - حالت هاي گذرا در سيستم هاي قدرت
    - كنترل و پايداري سيستم قدرت
    - حفاظت الكتريكي
    - مهندسي فشار قوي
    - ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت
    - مبدل هاي الكترونيك قدرت و كنترل آنها
    - منابع تغذيه سوئيچينگ و سيستم هاي توان پالسي
    - ناصر انعطاف طراحي و آناليز و كنترل ماشين هاي الكتريكي
    - عيب يابي
    - پايش و شناسايي
    - ژنراتورها و ترانس هاي قدرت
    - كاربردهاي الكترونيك قدرت، ژنراتورها و ترانس هاي قدرت
    - كاربردهاي الكترونيك قدرت، طراحي و كنترل درايوهاي الكتريكي، ماشين هاي الكتريكي مدرن
    - كاربرد ماشين هاي الكتريكي
    - و ساير موارد مرتبط

    3.كنترل:

    - سيستم هاي كنترل خطي و غيرخطي
    - سيستم ها و كنترل هوشمند
    - كنترل تطبيقي
    - كنترل مقاوم
    - كنترل بهينه و بهينه سازي
    - رباتيك و مكاترونيك
    - ناوبري و هوافضا
    - اتوماسيون و كنترل صنعتي
    - شناسايي سيستم
    - مدلسازي كنترل و مانيتورينگ بر مبناي وب
    - و ساير موارد مرتبط

    4.مخابرات:

    - تئوري مخابرات
    - تئوري اطلاعات
    - كدينگ و رمزنگاري
    - پردازش سيگنال (صوت و تصوير)
    - مخابرات سيار
    - مخابرات نوري
    - مخابرات ماهواره اي
    - تئوري و كاربردهاي الكترومغناطيس
    - ميدان ها و امواج
    - قطعات، مدارات و زيرسيستم هاي ماكروويو و موج
    - شبكه هاي نوين مخابراتي
    - مخابرات طيف گسترده

    5.مهندسی پزشکی:

    - گرایش‌ بیوالکتریک
    - پردازش سيگنال هاي حياتي
    - پردازش تصاوير پزشكي و تصويربرداري
    - پردازش صوت وگفتار و طراحي سيستم هاي گفتار درماني
    - مدلسازي سيستم هاي بيولوژيک
    - طراحي بخش هاي الکترونيکي و کنترل اعضاء و اندام مصنوعي
    - ثبت سيگنال هاي حياتي و طراحي سيستم هاي مانيتورينگ بيمارستاني
    - طراحي و ساخت سيستم هاي درماني و آزمايشگاهي پزشکي

    6.مهندسی نرم‌افزار:

    - مهندسی نرم‌افزار چابک
    - آزمون و ارزیابی نرم‌افزار
    - روش‌های صوری
    - مدل‌سازی و بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
    - مهندسی وب و طراحی برنامه‌های کاربردی سیار
    - طراحی پایگاه داده‌ها و کلان داده‌ها
    - معماری و مشخصه‌های کیفی نرم‌افزار

    7.الگوریتم‌ و نظریه محاسبات:

    - طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
    - الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی
    - پیچیدگی محاسبات
    - الگوریتم‌های موازی و توزیع‌شده
    - روش‌های صوری در حل مسأله‌ها
    - الگوریتم‌های وب و بیوانفورماتیک
    - الگوریتم های فرا اکتشافی
    - اگوریتم های ژنتیک در متلب

    8.سيستم‌هاي هوشمند و رايانش نرم:

    - هوش مصنوعي و يادگيري ماشين
    - رايانش نرم
    - شناسايي الگو
    - پردازش زبان طبيعي
    - سيستم‌هاي چند‌عامله

    9.شبکه‌های کامپیوتری:

    - شبكه‌هاي نرم‌افزارپذير (SDN)
    - امنیت شبکه
    - ارتباطات سامانه‌هاي هوشمند و فراگير
    - شبكه‌هاي صنعتي و بي‌درنگ
    - شبكه‌هاي شناختي
    - ملاحظات مصرف انرژي در شبكه‌هاي ارتباطي
    - معماري پردازنده‌ها و تجهيزات شبكه
    - پروتکل‌های رایانش ابری و گرید
    - شبکه های گسترده
    - کاربرد نظریه گراف در شبکه های شبکه بی سیم و شبکه های حسگر بی سیم
    - شبکه های حسگر بی سیم
    - شبکه های وایرلس
    - امنيت شبكه‌هاي كامپيوتري و انتقال داده
    - امنيت شبکه‌های بی‌سيم و موبايل
    - پروتكل‌هاي امنيتي
    - رمزنگاری

    10.فناوری اطلاعات:

    - زیرساخت های فناوری اطلاعات
    - فناوری های هوشمند واینترنت اشیا
    - امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در فناوری اطلاعات
    - داده‌کاوی و داده‌‌های کلان
    - شبکه های اجتماعی
    - معماری سازماني
    - مدیریت فناوری اطلاعات

    11.معماری کامپيوتر و سيستم‌هاي ديجيتال:

    - معماري پردازنده و حافظه
    - مدارهای حسابي
    - قابليـت اطمينان و آزمون‌پذيري
    - معماري های موازي
    - مدارهاي مجتمع ديجيتال در مقياس بسيار بزرگ
    - معماری های نهفته، بي‌درنگ، بازپيكربند
    - معماری  سيستم‌های ديجيتال با مصرف توان پايين
    - معماری پردازنده های خاص‌منظوره
    - سيستم روی تراشه

    12.سيستم های موازی و توزيعی:

    - پردازش موازي و توزيعی
    - سيستم‌هاي موازی و توزيعی
    - سیستم‌های عامل
    - اينترنت اشياء (Internet of Things)
    - پايگاه داده موازی و توزيعی
    - رايانش خوشه ای
    - رايانش مشبک (گريد)
    - رايانش ابری